Chính Sách Đổi Trả Và Hoàn Tiền


Điều kiện đổi trả và hoàn tiền:  Trong vòng 3 ngày kể từ lhi nhận được hàng. Quý khách có thể yêu cầu đổi trả nếu sản phẩm bị lỗi, và yêu cầu hoàn tiền nếu không hài lòng về sản phẩm.

Cách thức hoàn trả: Quý khách gửi lại sản phẩm theo địa chỉ cửa hàng có in trên sản phẩm. Sau khi nhận được hàng hoàn trả. Chúng tôi sẽ tiến hành liên hệ gửi sản phẩm khác hoặc hoàn tiền trong vòng 24h theo yêu cầu quý khách.

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển chính sách này để bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp và sử dụng thông tin cá nhân. Dưới đây phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Khi truy cập trang web https://cohoiso.com, Cơ Hội sẽ tìm hiểu thông tin nhất định về bạn trong chuyến thăm của bạn.

Tương tự như các trang web thương mại khác, trang web của chúng tôi sử dụng một công nghệ tiêu chuẩn gọi là "cookie" (xem giải thích bên dưới) và nhật ký máy chủ để thu thập thông tin về cách trang web của chúng tôi được sử dụng. Thông tin được thu thập thông qua cookie và nhật ký máy chủ có thể bao gồm ngày và thời gian truy cập, các trang được xem, thời gian sử dụng tại trang web của chúng tôi và các trang web được truy cập ngay trước và ngay sau địa chỉ IP của chúng tôi cũng như địa chỉ IP của bạn.

Use of Cookies

Cookie là một tài liệu văn bản rất nhỏ, thường bao gồm một định danh duy nhất ẩn danh. Khi bạn truy cập một trang web, máy tính của trang web đó sẽ yêu cầu máy tính của bạn cho phép lưu trữ tệp này trong một phần của ổ cứng được chỉ định cụ thể cho cookie. Mỗi trang web có thể gửi cookie của riêng mình tới trình duyệt của bạn nếu tùy chọn trình duyệt của bạn cho phép , nhưng (để bảo vệ quyền riêng tư của bạn) trình duyệt của bạn chỉ cho phép một trang web truy cập các cookie mà nó đã gửi cho bạn, không phải các cookie được gửi bởi bạn bởi các trang web khác.

IP Addresses

Địa chỉ IP được máy tính của bạn sử dụng mỗi khi bạn kết nối Internet. Địa chỉ IP của bạn là một số được sử dụng bởi các máy tính trên mạng để nhận dạng máy tính của bạn. Địa chỉ IP được máy chủ web của chúng tôi tự động thu thập như một phần của dữ liệu nhân khẩu học và dữ liệu hồ sơ được gọi là dữ liệu lưu lượng truy cập trên mạng vì thế dữ liệu (như các trang Web bạn yêu cầu) có thể được gửi cho bạn.

Email Information

Nếu bạn chọn tương ứng với chúng tôi qua email, chúng tôi có thể giữ lại nội dung thư email của bạn cùng với địa chỉ email và phản hồi của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các biện pháp bảo vệ tương tự cho các thông tin liên lạc điện tử mà chúng tôi sử dụng để duy trì thông tin nhận được trực tuyến, thư và điện thoại. Điều này cũng áp dụng khi bạn đăng ký trang web của chúng tôi, đăng ký thông qua bất kỳ biểu mẫu nào của chúng tôi bằng địa chỉ email của bạn hoặc mua hàng trên trang web này. Để biết thêm thông tin xem các chính sách email dưới đây.

Làm thế nào để chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi?

Nói chung, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích quản lý các hoạt động kinh doanh của mình, cung cấp dịch vụ khách hàng và cung cấp các mặt hàng và dịch vụ khác cho khách hàng và khách hàng tiềm năng.

Cơ Hội Số sẽ không có được thông tin nhận dạng cá nhân về bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, trừ khi bạn chọn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi, cũng như thông tin đó sẽ không được bán hoặc chuyển cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của người dùng vào thời điểm đó của bộ sưu tập.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin khi bị buộc phải làm như vậy một cách hợp pháp, nói cách khác, khi chúng tôi, với thiện chí, tin rằng luật pháp yêu cầu hoặc để bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi.

Email Policies

Chúng tôi cam kết giữ bí mật địa chỉ email của bạn. Chúng tôi không bán, thuê hoặc cho thuê danh sách đăng ký của mình cho các bên thứ ba và chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ cá nhân bên thứ ba, cơ quan chính phủ hoặc công ty nào vào bất cứ lúc nào trừ khi luật pháp buộc phải làm như vậy.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng địa chỉ email của bạn để cung cấp thông tin kịp thời về Cơ Hội.

Chúng tôi sẽ duy trì thông tin bạn gửi qua e-mail theo luật liên bang hiện hành.

CAN-SPAM Compliance

Tuân theo Đạo luật CAN-SPAM, tất cả các e-mail được gửi từ tổ chức của chúng tôi sẽ nêu rõ e-mail đó là của ai và cung cấp thông tin rõ ràng về cách liên hệ với người gửi. Ngoài ra, tất cả các tin nhắn e-mail cũng sẽ chứa thông tin ngắn gọn về cách xóa chính bạn khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi để bạn không nhận được liên lạc qua e-mail nào từ chúng tôi.

Choice/Opt-Out

Trang web của chúng tôi cung cấp cho người dùng cơ hội từ chối nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi và các đối tác của chúng tôi bằng cách đọc hướng dẫn hủy đăng ký nằm ở cuối bất kỳ e-mail nào họ nhận được từ chúng tôi bất cứ lúc nào.

Người dùng không còn muốn nhận bản tin hoặc tài liệu quảng cáo của chúng tôi có thể từ chối nhận các thông tin liên lạc này bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong e-mail.

Use of External Links

https://cohoiso.com có thể chứa liên kết đến nhiều trang web khác. Cơ Hội Số không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin được tìm thấy tại bất kỳ trang web được liên kết. Các liên kết đến hoặc từ các trang bên ngoài không được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Cơ Hội Hồi không tạo thành sự chứng thực bởi Cơ Hội Hồi hoặc bất kỳ nhân viên nào của nhà tài trợ của các trang web này hoặc các sản phẩm hoặc thông tin được trình bày trong đó.

Khi truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng của trang web này, tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật pháp hiện hành nào. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật thương hiệu hiện hành.

Intellectual Property Rights

Tất cả bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong và trên trang web của chúng tôi cũng như tất cả nội dung và phần mềm trên trang web sẽ vẫn là tài sản duy nhất của Cơ Hội đấm hoặc người cấp phép. Việc sử dụng nhãn hiệu, nội dung và tài sản trí tuệ của chúng tôi đều bị cấm nếu không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Cơ Hội.

Bạn không được:

Tái xuất bản tài liệu từ trang web của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản.
Bán hoặc cho thuê tài liệu từ trang web của chúng tôi.
Tái sản xuất, sao chép, tạo đạo hàm, sao chép hoặc khai thác tài liệu trên trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào.
Phân phối lại bất kỳ nội dung từ trang web của chúng tôi, bao gồm cả trên trang web khác.

Acceptable Use

Bạn đồng ý chỉ sử dụng trang web của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp và theo cách không vi phạm các quyền, hạn chế hoặc ngăn chặn việc sử dụng và thưởng thức trang web của bất kỳ ai khác. Hành vi bị cấm bao gồm quấy rối hoặc gây phiền hà hoặc bất tiện cho bất kỳ người dùng nào khác , truyền nội dung tục tĩu hoặc xúc phạm hoặc làm gián đoạn dòng đối thoại thông thường trong trang web của chúng tôi.

Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi để gửi thông tin thương mại không được yêu cầu. Bạn không được sử dụng nội dung trên trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích liên quan đến tiếp thị nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Restricted Access

Trong tương lai chúng tôi có thể cần hạn chế quyền truy cập vào các phần (hoặc tất cả) của trang web của chúng tôi và bảo lưu toàn quyền để làm như vậy. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi cung cấp cho bạn tên người dùng và mật khẩu để bạn truy cập các khu vực hạn chế trên trang web của chúng tôi, bạn phải đảm bảo rằng cả tên người dùng và mật khẩu của bạn đều được giữ bí mật.

Use of Testimonials

Theo các hướng dẫn của FTC liên quan đến việc sử dụng chứng thực và chứng thực trong quảng cáo, vui lòng lưu ý những điều sau:

Lời chứng thực xuất hiện trên trang web này thực sự được nhận qua văn bản, âm thanh hoặc video. Chúng là những trải nghiệm cá nhân, phản ánh trải nghiệm thực tế của những người đã sử dụng sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi theo một cách nào đó. Họ là kết quả cá nhân và kết quả làm khác nhau. Chúng tôi không cho rằng chúng là kết quả điển hình. Những lời chứng thực không nhất thiết phải đại diện cho tất cả những người sẽ sử dụng sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Các lời chứng thực được hiển thị dưới bất kỳ hình thức nào trên trang web này (văn bản, âm thanh, video hoặc hình thức khác) được sao chép nguyên văn, ngoại trừ sửa lỗi ngữ pháp hoặc lỗi đánh máy. Một số có thể đã được rút ngắn. Nói cách khác, không phải toàn bộ thông điệp mà nhà văn chứng thực nhận được được hiển thị khi nó có vẻ quá dài hoặc không phải toàn bộ tuyên bố có vẻ phù hợp với công chúng.

Cơ Hội Số không chịu trách nhiệm cho bất kỳ ý kiến hoặc nhận xét được đăng trên https://cohoiso.com. Cơ Hội Số không phải là một diễn đàn cho lời chứng thực, tuy nhiên cung cấp lời chứng thực như một phương tiện để khách hàng chia sẻ kinh nghiệm của họ với nhau. Để bảo vệ chống lạm dụng, tất cả các lời chứng thực đều xuất hiện sau khi chúng được xem xét bởi ban quản lý của Cơ Hội. Cơ Hội Số không chia sẻ ý kiến, quan điểm hoặc bình luận của bất kỳ lời chứng thực nào trên https://cohoiso.com - các ý kiến hoàn toàn là quan điểm của nguồn chứng thực.

Những lời chứng thực không bao giờ có ý định đưa ra tuyên bố rằng các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể được sử dụng để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh, giảm thiểu hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh nào. Bất kỳ khiếu nại nào, ngầm hoặc rõ ràng, dưới bất kỳ hình dạng hoặc hình thức nào, chưa được kiểm tra hoặc đánh giá lâm sàng.

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn và truyền thông tin an toàn?

Email không được công nhận là phương tiện liên lạc an toàn. Vì lý do này, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi qua email. Tuy nhiên, làm như vậy được cho phép, nhưng có nguy cơ của riêng bạn. Một số thông tin bạn có thể nhập trên trang web của chúng tôi có thể được truyền an toàn thông qua một phương tiện bảo mật được gọi là Lớp cổng bảo mật hoặc SSL. Thông tin thẻ tín dụng và thông tin nhạy cảm khác không bao giờ được truyền qua email.

Cơ Hội Số có thể sử dụng các chương trình phần mềm để tạo số liệu thống kê tóm tắt, được sử dụng cho các mục đích như đánh giá số lượng khách truy cập vào các phần khác nhau trên trang web của chúng tôi, thông tin nào được quan tâm nhất và ít nhất, xác định thông số kỹ thuật thiết kế và xác định hiệu suất hệ thống hoặc khu vực có vấn đề.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Cơ Hội Số không tuyên bố, bảo đảm hoặc đảm bảo về tính chính xác, tiền tệ hoặc tính đầy đủ của nội dung có trên trang web này hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết đến trang web này.

Tất cả các tài liệu trên trang web này được cung cấp "nguyên trạng" mà không có bất kỳ sự bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào, bao gồm bảo hành thương mại, không xâm phạm sở hữu trí tuệ hoặc thể dục cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Trong mọi trường hợp, Hội Hội sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin, thương tích hoặc tử vong) do sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các tài liệu, ngay cả khi Cơ Hội đã được thông báo về khả năng mất mát hoặc thiệt hại đó.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo. Tuy nhiên, hãy yên tâm rằng nếu chính sách quyền riêng tư thay đổi trong tương lai, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân bạn đã gửi cho chúng tôi theo chính sách quyền riêng tư này theo cách không phù hợp với chính sách quyền riêng tư này mà không có sự đồng ý trước của bạn.

Chúng tôi cam kết tiến hành kinh doanh theo các nguyên tắc này để đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.

Contact

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách này hoặc giao dịch của bạn với trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây: https://cohoiso.com/lienhe

Cơ Hội Số

>